ארגון העוסקים ברפואה אסתטית בישראל

Israel Association of Aesthetic Medicine Physicians

ארגון העוסקים ברפואה אסתטית בישראל מאגד רופאים מתחומים שונים העוסקים ברפואה אסתטית. הארגון עוסק בקביעת סטנדרטים בהכשרה, בטיפול, בארגון כנסים וייצוג ארגוני לחבריו.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לכתובת: info@tlvcongress.com