עבודות ובחינות

כניסה לקורס תעשה לאחר עמידה בבחינה אמריקאית בת 25 שאלות (ציון עובר 80) וראיון אישי.

במהלך הקורס ידרשו המשתתפים להגיש עבודה בה נדרש לדון בטיפול בשני מקרים.

בסיום הקורס יערכו בחינה אמריקאית בכתב בת 50 שאלות ובחינה בעל פה שבה ידרש הנבחן לתאר את הטיפול בשלושה מקרים שיוצגו לו על ידי ועדה של מומחים.

חישוב ציון הקורס יעשה לפי החישוב הבא: 20% עבודה, 40% מבחן בכתב, 40% בחינה בעל פה.

תעודת בוגר בהצלחה של הקורס בתוקף לשנתיים, תנתן למי שנכח ב 80 מההרצאות וקבל ציון כללי בקורס מעל 85. מסיימים בציון מעל 95 יקבלו תעודת בוגר בהצטיינות בתוקף לשנתיים.

בוגר הקורס יצורף לקבוצת דיון של מומחים ורופאי אסתטיקה העוסקת במתן יעוץ עמיתים במקרים מורכבים ובמקרים של סיבוכים וכן יהיה זכאי לייעוץ משפטי וניהול סיבוכים על ידי צוות המרצים למשך שנתיים.

חידוש תעודת בוגר הקורס תעשה אחת לשנתיים במתכונת CME.