תנאי קבלה, עבודות ובחינות

תנאי כניסה לקורס מנהל/ת לקוחות בכירורגיה פלסטית ורפואה אסתטית:

תעודת בגרות מלאה. שליטה בתוכנת אופיס וורד, אקסל וביישומי גוגל לרבות יומן, דואר ואחסון גוגל.

במהלך הקורס ידרשו המשתתפים להגיש עבודה בה נדרש לדון בטיפול בשני מקרים.

בסיום הקורס יערכו בחינה אמריקאית בכתב בת 25 שאלות.

חישוב ציון הקורס יעשה לפי החישוב הבא: 20% עבודה, 80% מבחן בכתב.

תעודת בוגר בהצלחה של הקורס, תנתן למי שנכח ב 80% מההרצאות וקבל ציון כללי בקורס מעל 85. מסיימים בציון מעל 95 יקבלו תעודת בוגר בהצטיינות.

בוגר הקורס יצורף לקבוצת דיון וייעוץ מקצועית עם צוות המרצים למשך שנה.

meeting-1245776_640

תנאי כניסה לקורסים למי שאינם רופאים:

תעודת בגרות.

במהלך הקורס ידרשו המשתתפים להגיש עבודה בה נדרש לדון בניהול מקרה מעשי.

בסיום הקורס תערך בחינה אמריקאית.

תעודת בוגר/ת בהצלחה של הקורס בתוקף לשנתיים, תינתן למי שנכח ב 80 מההרצאות וקבל ציון כללי בקורס מעל 85. מסיימים בציון מעל 95 יקבלו תעודת בוגר בהצטיינות בתוקף לשנתיים.

בוגר/ת הקורס יצורפו לקבוצת דיון של בעלי מקצוע העוסקת במתן ייעוץ עמיתים במקרים מורכבים וכן יהיה זכאי לייעוץ מקצועי על ידי צוות המרצים למשך שנה מיום סיום הקורס.

תנאי כניסה לקורסים לרופאים/ות:

כניסה לקורס תעשה לאחר עמידה בבחינה אמריקאית בת 25 שאלות (ציון עובר 80) וראיון אישי.

במהלך הקורס ידרשו המשתתפים להגיש עבודה בה נדרש לדון בטיפול בשני מקרים.

בסיום הקורס יערכו בחינה אמריקאית בכתב בת 50 שאלות ובחינה בעל פה שבה ידרש הנבחן לתאר את הטיפול בשלושה מקרים שיוצגו לו על ידי ועדה של מומחים.

חישוב ציון הקורס יעשה לפי החישוב הבא: 20% עבודה, 40% מבחן בכתב, 40% בחינה בעל פה.

תעודת בוגר בהצלחה של הקורס בתוקף לשנתיים, תנתן למי שנכח ב 80 מההרצאות וקבל ציון כללי בקורס מעל 85. מסיימים בציון מעל 95 יקבלו תעודת בוגר בהצטיינות בתוקף לשנתיים.

בוגר הקורס יצורף לקבוצת דיון של מומחים ורופאי אסתטיקה העוסקת במתן ייעוץ עמיתים במקרים מורכבים ובמקרים של סיבוכים וכן יהיה זכאי לייעוץ מקצועי וניהול סיבוכים על ידי צוות המרצים למשך שנה מיום סיום הקורס.

חידוש תעודת בוגר הקורס תעשה אחת לשנתיים במתכונת CME.