מטרות הקורסים

1.להקנות את הידע וההבנה האנטומית הדרושים לניהול לקוחות או ביצוע טיפולים ברפואה אסתטית שאינה כירורגית.

2.ללמד את המסגרת החוקית לפעולות המרפאה בתחום הרפואה האסתטית.

3.ללמוד את אמצעי הטיפול הקיימים ברפואה אסתטית שאינה כירורגית לפי אזורים בגוף האדם.

4.ללמד את השיטות לטיפול בסיבוכים והדרך להתמודד עם הלקוח שאינו מרוצה.

5.לעמוד על דרכי שיווק בתחום הרפואה האסתטית שאינה כירורגית.

רשימת הקורסים אליהם נתן להרשם:

קורס למנהל/ת לקוחות בכירורגיה פלסטית ורפואה אסתטית.

לשליחת מייל לברור פרטים עם המורים בארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל:

info@tlvcongress.com

להרשמה ותשלום לחצו כאן.