מטרות הקורס

1.להקנות את הידע וההבנה האנטומית הדרושים לביצוע טיפולים ברפואה אסתטית שאינה כירורגית.

2.ללמד את המסגרת החוקית לפעולות הרופא בתחום הרפואה האסתטית.

3.ללמוד את אמצעי הטיפול הקיימים ברפואה אסתטית שאינה כירורגית לפי אזורים בגוף האדם.

4.ללמד את השיטות לטיפול בסיבוכים.

5.לעמוד על דרכי שיווק בתחום הרפואה האסתטית שאינה כירורגית.

רשימת הקורסים אליהם נתן להרשם:

תכנית הכשרה בת שנה לקבלת תעודת "אומן ברפואה אסתטית" מטעם ארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל.

לשליחת מייל לברור פרטים עם המורים בארגון המנתחים הפלסטים אסתטיים בישראל:

info@israelsurgeon.com

להרשמה ותשלום לחצו כאן.