מיקום מרכז הלימוד

תרגול מעשי לרכישת מיומנות וצפיה בניתוחים לשם הכרת האנטומיה של הפנים תערך  במרפאה כירורגית שער העיר, בסמוך למשרדי הר"י, קומה 21, מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת גן.

f0_0200_0000_clinica5

f0_0200_0000_clinica0